στεγαστική

Στεγαστική Πολιτική

Στη προηγούμενη μας διάσκεψη αναφερθήκαμε στις προτάσεις μας για την αγροτική πολιτική της χώρας ως μέρος της στρατηγικής μας για την αναβάθμιση του ρόλου του τομέα της Γεωργίας και της αγροτιάς στην χώρα μας.

Θα συνεχίσω, σήμερα την παρουσίαση των θέσεων μας με επίκεντρο την στεγαστική πολιτική και την κατάθεση θέσεων και προτάσεων σε ένα θέμα καυτό, επίκαιρο, που ενδιαφέρει όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας, ειδικά τους νέους μας, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν, να κάνουν την οικογένειά τους, να φτιάξουν τα όνειρα τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταθέτουμε τις προτάσεις μας που στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία του Κράτους, αλλά κυρίως την πιο ορθή, ουσιαστική και άμεση ανταπόκριση της κρατικής μηχανής προς τις ανάγκες των πολιτών στα διάφορα κρίσιμα αιτήματα που αφορούν στο μέλλον και τη ζωή τους.

Με αφορμή τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης ημερ. 17/02/21 για τα κίνητρα που δόθηκαν μέσα από τα στεγαστικά σχέδια για την απόκτηση κατοικίας, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές, όπως επίσης και σε σχέση με το κυβερνητικό πλάνο για την προσιτή κατοικία και το προσιτό ενοίκιο, ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, πιστεύουμε ότι οι αποσπασματικές προσεγγίσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της στέγασης σφαιρικά, ούτε δίνουν ουσιαστικές λύσεις στις κοινωνικές ομάδες που τις έχουν ανάγκη. Και μάλιστα άμεσα, την ώρα που τις έχουν ανάγκη.

Το δικό μας πλαίσιο είναι στοχευμένο και συγκεκριμένο.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν πολλά και διάφορα στεγαστικά προγράμματα διασκορπισμένα σε διάφορες Υπηρεσίες και Οργανισμούς της Δημοκρατίας μας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρές αδυναμίες στην αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της στέγασης από το Κράτος, αφού ο υφιστάμενος «πολυτεμαχισμός» λειτουργεί εις βάρος τόσο του κοινού οφέλους, όσο και της ορθής, συνετής και νούσιμης διαχείρισης των κρατικών πόρων, ιδιαίτερα δε εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης.

Κατά τη συνάντηση μας με τον Υπουργό Εσωτερικών στις 16/11/20 -στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021- αλλά και προηγουμένως στις περιφερειακές συγκεντρώσεις των Κοινοταρχών (κυρίως των Ορεινών περιοχών), θέσαμε το θέμα της στέγασης μέσα σε ένα διαφορετικό και ευρύτερο πλαίσιο, αυτό της Ενιαίας Στεγαστικής Πολιτικής.

Έχουμε την ισχυρή άποψη, ότι η δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής -χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση- είναι άμεσης αναγκαιότητας.

Ο συγκεκριμένος στρατηγικός στόχος θεωρούμε ότι είναι μεγάλης σημασίας, για μια κοινωνία που στην κουλτούρα της βιώνει έντονα το στοιχείο της στέγασης της οικογένειας. Με τους γονείς συνήθως να βοηθούν με κάθε τρόπο και όσο μπορεί ο καθένας προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε τα παιδιά τους να έχουν μια βάση στο ξεκίνημα τους στη ζωή.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης μελετημένης και αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής του Κράτους για τους πρόσφυγες, προκύπτει από την τουρκική κατοχή, και όσο αυτή συνεχίζεται αποτελεί υποχρέωση μας είναι να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις για τα παιδιά των εκτοπισμένων.

Θεωρούμε ότι έφθασε ο καιρός να σταματήσει ο πολυτεμαχισμός των στεγαστικών σχεδίων και οι αποσπασματικές προσεγγίσεις. Πιστεύουμε, στην ενιαία και ενοποιημένη προσέγγιση των θεμάτων, ιδιαίτερα όταν αφορούν τέτοια κοινωνικά μέτρα και αγαθά. Έχουμε πάντα κατά νου τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των νέων σήμερα, αλλά και της επόμενης γενιάς.

Θέλουμε ένα πολιτικό Φορέα για να υλοποιήσει αυτή την ευρύτερη αναγκαιότητα. Ο οποίος θα είναι σύγχρονος, αποτελεσματικός, και με απλοποιημένες διαδικασίες που θα συμπεριλαμβάνουν τα πάντα περί στεγαστικής πολιτικής και θα μπορεί να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες. Θέλουμε επιτέλους οι κρατικές δαπάνες να είναι πιο επωφελείς και να δημιουργούν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πολίτη.

Με πιο απλά λόγια: Θέλουμε να ρίξουμε γροθιά στη γραφειοκρατία.

Πιστεύουμε πως αν η ποιότητα των προσφερόμενων κυβερνητικών στεγαστικών σχεδίων χρήζει βελτίωσης μία φορά, η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών που θέλουν να τα αξιοποιήσουν χρήζει πολλαπλάσιας βελτίωσης.

Τα στεγαστικά προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, οι Έπαρχοι, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε μορφή επιδότησης ενοικίου), η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών κοκ. δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της στέγασης ολιστικά, αλλά ούτε και καλύπτουν όλες τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες.

Παράλληλα -και συνδεδεμένη με τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής- είναι η πραγματική μετεξέλιξη του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε νέα μορφή Συνεργατισμού, και ενσωμάτωση του στον Φορέα, κυρίως για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα -σύμφωνα με οργανόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει- ο Ενιαίος Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής θα μπορεί:

Α) Να προχωρήσει στην ανάπτυξη υφιστάμενης, νέας ή και χαλίτικης γης -σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (για διαμερίσματα, γραφεία, κατοικίες κτλ)- αξιοποιώντας την μηχανική και τεχνική υποδομή – υποστήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Οι νέες μονάδες θα πρέπει να είναι ποιοτικά σχεδιασμένες (π.χ. να έχουν μειωμένες ανάγκες ενεργειακής χρήσης). Επίσης θα πρέπει να γίνεται στρατηγική επιλογή των τεμαχίων γης, για να μην δημιουργείται γκετοποίηση ή διασπορά αστικού ιστού. Πιο απλά: Οι περιοχές ανάπτυξης γης να επιλέγονται δημογραφικά στη βάση αναγκών, και όχι όπου απλά υπάρχουν χαλίτικα.

Β) Να έχει υπό την ευθύνη και εποπτεία του ΌΛΑ τα σημερινά κυβερνητικά αλλά και νέα ευρωπαϊκά στεγαστικά προγράμματα, που θα μπορούν να αξιοποιούν οι πολίτες.

Γ) Να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των στεγαστικών προγραμμάτων με την ενσωμάτωση του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης ο οποίος θα μετεξελιχθεί σε ψηφιακή τράπεζα και θα λειτουργεί ως νέα μορφή Συνεργατισμού: Με σχέδια χαμηλής προκαταβολής π.χ. 10% για αγορά κατοικίας, ενοικιαγοράς σε προσυμφωνημένη τιμή και χρόνο παρέλευσης ενοικίασης, με «εύκολη» παροχή δανείων σε νέους επιχειρηματίες, αλλά και γεωργικά ή κτηνοτροφικά δάνεια.

Θεωρούμε ότι ως συντεταγμένη Πολιτεία οφείλουμε να εξεύρουμε πραγματικές λύσεις για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, οι οποίες να αφορούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτήριων και συγκεκριμένου ποσοστού προκαταβολής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πρώτη ή προσιτή κατοικία δεν αφορά και δεν πρέπει να αφορά μόνο όσους έχουν χρήματα!

Γι’ αυτό εμείς στη Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, θέτουμε ως ένα από τους βασικούς μας πυλώνες την εύκολη πρόσβαση σε κατοικία για όλους και στην πράξη.

Πιστεύουμε ότι η σύσταση ενός Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής θα προσφέρει λύσεις, θα διευκολύνει τους πολίτες και τη νέα γενιά, και προτείνουμε στην Κυβέρνηση την μελέτη και υιοθέτηση της πρότασης μας.

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.