Οικονομικές Καταστάσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις οικονομικές καταστάσεις της Δημοκρατικής Παράταξης - Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων.

οικονομικές

Έτος 2023

Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος- Εισφορές βάσει του Άρθpου5(6)

Παρουσιάζεται ο πίνακας των εισφορών άνω των €500 για το έτος 2023, βάσει του Άρθρου 5(6) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου.

Έτος 2022

Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος- Εισφορές βάσει του Άρθpου5(6)

Παρουσιάζεται ο πίνακας των εισφορών άνω των €500 για το έτος 2022, βάσει του Άρθρου 5(6) του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου.

Οικονομικές Καταστάσεις 2022-2023

Δείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2022-2023

Έτος 2021

Βουλευτικές Εκλογές 2021 Πίνακας Εισφορών

Δείτε τον πίνακα με τις εισφορές των Βουλευτικών εκλογών του 2021

Βουλευτικές Εκλογές 2021 Αναλυτικές Καταστάσεις Εσόδων Και Δαπανών βάσει του Άρθρου 6 (Α)

Δείτε τον πίνακα με τις αναλυτικές καταστάσεις των Βουλευτικών εκλογών του 2021

Αναλυτικές Καταστάσεις Εσφορών βάσει του Άρθρου 5 (6)

Δείτε τον πίνακα με τις αναλυτικές καταστάσεις του 2021

Οικονομικές Καταστάσεις 2020-2021

Δείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2020-2021

Έτος 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτικού κόμματος υποβάλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020.

Έτος 2019

Έξοδα Προεκλογικής Περιόδου Για Τις Ευρωεκλογές 2019

Σας παρουσιάζουμε τα έξοδα της προεκλογικής περιόδου για τις Ευρωεκλογές του 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτικού κόμματος υποβάλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019.

Έτος 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτικού κόμματος υποβάλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.