κοινωνική

Κοινωνική Πολιτική

«Ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται όσο πρέπει, ίσως και καθόλου. Τους φτωχούς, τους κοινωνικά αποκλεισμένους, τους μακροχρόνια άνεργους, τις ξεχασμένες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των οποίων δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στον δημόσιο διάλογο.

Η διατήρηση και η περαιτέρω διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου του Κράτους, βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών και της φιλοσοφίας μας. Αγωνιζόμαστε από την ίδρυση μας για να υπάρξει πραγματική Κοινωνική Δικαιοσύνη, και πραγματικός ΣΕΒΑΣΜΟΣ της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Θεωρούμε ότι η ύπαρξη ουσιαστικής κοινωνικής Πρόνοιας αποτελεί προϋπόθεση υπόστασης για κάθε κράτος που θέλει να λογίζεται ως σύγχρονο. Δυστυχώς όμως, κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας -ακόμα και το πιο προηγμένο- δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη φτώχεια όσο:

Α) Η εγχώρια οικονομία υπολειτουργεί.

Β) Οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται είναι επισφαλείς ή αντιστοιχούν σε εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, οι οποίοι δεν επαρκούν ούτε για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης.

Η κυπριακή κοινωνία του σήμερα, απαιτεί από το κράτος να υπερβεί τις αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που διαθέτει, έτσι ώστε:

Α) Να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες στην κοινωνική συμμετοχή και αλληλεγγύη.

Β) Να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός, για να μπορούμε έτσι να μιλάμε για ένα κοινωνικά δίκαιο κράτος.

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Κράτους Πρόνοιας. Η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

  • Της βελτίωσης και ενδυνάμωσης των δομών των κρατικών υπηρεσιών.
  • Της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εργαζομένων για τον τρόπο διαχείρισης περιπτώσεων με ιδιαιτερότητες.
  • Της αύξησης των κοινωνικών παροχών, στη βάση στοχευμένων στόχων και κριτηρίων.

Βασική στόχευση της πολιτικής αυτής είναι:

  • Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία και η ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
  • Η στήριξη της τρίτης ηλικίας.
  • Η ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και της προστασίας των παιδιών.
  • Η στήριξη των πολύτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης και γενικά η μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας,
  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής.

Αποτελεί ισχυρή μας πεποίθηση πως κανένα αναπτυξιακό μοντέλο δεν μπορεί να τελεσφορήσει χωρίς την ενεργή συμμετοχή και συνοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Γι’ αυτό η στρατηγική που προτείνει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ για το μέλλον της Κύπρου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ομάδων του πληθυσμού που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς αλλά και στις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται την πραγματική στήριξη του κράτους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο τα μέτρα που προτείνουμε έρχονται να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες από την μια διασφαλίζουν αξιοπρεπή ποιότητα ζωής για όλους, και από την άλλη διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή.

Ειδικότερα, οι προτάσεις μας αφορούν τα νεαρά ζευγάρια, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις εργαζόμενες μητέρες, τους συνταξιούχους, τις ευάλωτες ομάδες, τους πολύτεκνους, τα ορφανά παιδιά και τα Άτομα με Ειδικές Ικανότητες:

 

☑ Αύξηση της γονικής άδειας από 4 μήνες σε 6 μήνες για τις μητέρες και ανάλογη αύξηση για τον πατέρα.

☑ Ενίσχυση του ΓΕΣΥ, υποστήριξη των επαγγελματικών υγείας και γενικότερα του τομέα της υγείας, διασφαλίζοντας το δικαίωμα όλων των πολιτών στην πρόσβαση και τη λήψη ισότιμα ψηλής ποιότητας υγείας.

☑ Μείωση του φορολογικού βάρους. Δεδομένων των σοβαρών επιπτώσεων από την πανδημία στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, εισηγούμαστε την αναστολή των εισφορών για το ΓΕΣΥ και τα Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους χαμηλομισθωτούς.

☑ Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, ώστε να καταστεί πιο δίκαια.

☑ Διευκόλυνση της ένταξης γυναικών στην αγορά εργασίας και αυστηροποίηση των νόμων κατά των διακρίσεων μεταξύ των φύλων.

☑ Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Γυναικών με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

☑ Αύξηση του αριθμού αλλά και της ποιότητας των κρατικών παιδοκομικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενες μητέρες και τα νέα ζευγάρια.

☑ Δημιουργία Κέντρων Δραστηριότητας, Θεραπείας και Διαμονής για ΑμεΑ, με αυτισμό και για άτομα με άλλες ειδικές ανάγκες με εξειδικευμένους επιστήμονες.

☑ Ριζική αναδόμηση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας με στόχο τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια όποιων ατόμων κτυπήθηκαν από την μοίρα και δεν απολαμβάνουν τα στοιχειώδη αγαθά πρώτης ανάγκης.

☑ Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης ανέργων.

☑ Αναθεώρηση του ανεργιακού επιδόματος και παροχή κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης.

☑ Προγράμματα κατάρτισης νόμιμων μεταναστών και καλύτερης ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας και γενικά στην κοινωνία.

☑ Αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Το κριτήριο των 15.500 ευρώ για ζευγάρια και 10.500 ευρώ για μονήρη άτομα, θα μπορούσε να αυξάνεται με βάση το ετήσιο ποσοστό του τιμαρίθμου.

☑ Βασικός πυλώνας της Κοινωνικής Αλλαγής που προτείνουμε είναι η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ένα θέμα ζωτικής και εθνικής σημασίας για το οποίο απαιτείται η λήψη μέτρων που θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν στην πράξη νεαρά ζευγάρια στην απόκτηση περισσότερων παιδιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε πως ωρίμασαν οι συνθήκες για αναγνώριση της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνη.

☑ Αναγκαία θεωρούμε την προκήρυξη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Ιδεών για όλα τα δημόσια κτίρια, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

☑ Άμεση υλοποίηση του Σχεδίου «Νήσος», που καθορίζει την γενική χωροταξική πολιτική της χώρας.

☑ Ειδική μέριμνα χρειάζεται να προβλεφθεί για τα νέα ζευγάρια των προσφύγων. Όχι μόνο για τη στέγασή τους, που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, αλλά και για την ανακατανομή των βαρών με οικονομικές ενισχύσεις, των οποίων τα κριτήρια πρέπει να αναθεωρηθούν και να αναπροσαρμοστούν.

☑ Γενικότερα, πρέπει, επιτέλους, να τακτοποιηθούν πολλαπλά και διαχρονικά προβλήματα όλων των παθόντων και πληγέντων από την τουρκική εισβολή, είτε αυτοί είναι πρόσφυγες, είτε είναι εγκλωβισμένοι, είτε οικογένειες των αγνοουμένων. Προς τούτο, εισηγούμαστε τη σύσταση σχεδίων αντιστάθμισης της απώλειας χρήσης των περιουσιών στα κατεχόμενα, καθώς και το δικαίωμα αγοράς τους από το κράτος, ως αντικίνητρο ώστε ελληνοκυπριακές περιουσίες να μην καταλήγουν σε τούρκικα χέρια.

Μπορούμε καλύτερα. Όλοι αυτοί που σήμερα δοκιμάζονται και εξακολουθούν να ακούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις με καχυποψία, σίγουρα αξίζουν καλύτερα.
Πρέπει να τους δώσουμε δύναμη και πρέπει να είμαστε και εμείς δυνατοί για να το κάνουμε.

Εμείς δεν θέλουμε πολίτες-πελάτες, εξαρτημένους από την κρατική ελεημοσύνη. Ούτε πολίτες παγιδευμένους για πάντα στη φτώχεια. Τα επιδόματα, υπό προϋποθέσεις είναι απαραίτητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να προσφέρουμε στους πολίτες ευκαιρίες.

Ευκαιρίες στην απασχόληση, ευκαιρίες στην δια βίου μάθηση, ευκαιρίες να πάνε τα παιδιά μας σε καλύτερα δημόσια σχολεία. Ευκαιρίες στους νέους μας να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Λέμε όχι στο φόβο και στη φτώχεια, γιατί θέλουμε να μπορούν να πάρουν όλοι τη ζωή στα χέρια τους και να είναι σωστοί και παραγωγικοί πολίτες.

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.