αγροτική

Αγροτική Πολιτική

Τις προτάσεις της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων για την Αγροτική Πολιτική παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, κ. Μάριος Καρογιάν, σε συνέντευξη Τύπου η οποία παραχωρήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Λευκωσία. Οι προτάσεις για την Αγροτική Πολιτική αποστάλθηκαν χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για μελέτη και αξιολόγηση από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης.

Ο κύριος Καρογιάν τόνισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων άρχισε την προεκλογική της εκστρατεία δίνοντας στον κυπριακό λαό δυο υποσχέσεις:

«Η πρώτη είναι να γυρίσει τη σελίδα της πολιτικής αντιπαράθεσης, δίνοντας και κερδίζοντας μια μάχη τιμής για το κομματικό μας σύστημα:

 • Τη μάχη για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του και των σχέσεων του με την κυπριακή κοινωνία.
 • Τη μάχη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας και κοινωνίας.
 • Τη μάχη εναντίον των εικονικών συγκρούσεων και των κατασκευασμένων εντυπώσεων που αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη.
 • Τη μάχη εναντίον όσων θέλουν να μετατρέψουν το Κέντρο σε δύναμη διαμαρτυρίας.
 • Τη μάχη εναντίον της τεχνητής πόλωσης και της όξυνσης των πολιτικών αντιθέσεων, που θα πισωγυρίσει τον τόπο στο παρελθόν, από το οποίο πρέπει να ξεφύγουμε οριστικά αν δεν θέλουμε να βυθιστεί η Κύπρος στη σημερινή κρίση.

Η δεύτερη μας υπόσχεση αφορά στην κατάθεση των προτάσεών μας προς τον κυπριακό λαό, ώστε μαζί του να διαμορφώσουμε μια νέα ατζέντα ευθύνης και προοπτικής για τον τόπο και το λαό. Μια στρατηγική νέων συνθέσεων και όχι παλιών αντιθέσεων, που θα μας βγάλει στο ξέφωτο της επόμενης μέρας με μια νέα ισχυρή Κεντρώα και εθνικά ωφέλιμη δύναμη και με μια νέα ατζέντα για το Μέλλον της Κύπρου και της Νέας Γενιάς.

Μια ατζέντα εναλλακτικών λύσεων για την έξοδο από την κρίση και την μετάβαση σε μια νέα εποχή. Μια στρατηγική με:

 • Κοινωνική συναίνεση,
 • Διαρθρωτικές αλλαγές,
 • Πολιτική ευθύνη.

Οι προτάσεις μας απευθύνονται πρωτίστως στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, στη μεσαία τάξη και στους εργαζόμενους, που σήμερα απειλούνται από την κρίση, αγωνιούν για τις προοπτικές, ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζουμε, σήμερα την πρώτη δέσμη προτάσεων, η οποία επικεντρώνεται στην στήριξη και ενίσχυση του αγροτικού κόσμου και γενικά της υπαίθρου της Κύπρου.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) περιλαμβάνει ένα σύνολο κανονισμών που αφορούν:

 • Στην αγροτική παραγωγή,
 • στις ενισχύσεις των γεωργών,
 • στην ανάπτυξη της υπαίθρου και
 • στη ρύθμιση των αγορών γεωργικών προϊόντων.

Παράλληλα, φροντίζει για την περιβαλλοντική συμβατότητα της γεωργικής δραστηριότητας και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, με στόχο τη σταθερότητα των τιμών, την επιλογή και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, τη χρήση του εδάφους και την απασχόληση στον αγροτικό τομέα.

Βασικό χαρακτηριστικό των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2021-2027) είναι η εισαγωγή ενός πλαισίου που να παρέχει στα κράτη μέλη αυξημένες ελευθερίες, αλλά και ευθύνες για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, που υλοποιούν τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργείται δηλαδή, μια νέα σχέση με τα κράτη μέλη, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία, ώστε να καθορίζουν τα ίδια τις πολιτικές τους, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, με την προϋπόθεση όμως, να υλοποιούν τους στόχους που έχουν τεθεί εξ αρχής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντανακλώνται στο Στρατηγικό Σχέδιο κάθε κράτους μέλους.

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, στην Κύπρο αντιστοιχούν κονδύλια ύψους 645 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κατανέμονται στους εξής πυλώνες:

 • Άμεσες Πληρωμές: €333,5 εκ.
 • Αγροτική Ανάπτυξη: €274 εκ.
 • Κοινές Οργανώσεις Αγοράς: €37,5 εκ.

Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, τόσο λόγω της πανδημίας, όσο και των οικονομικών δυσκολιών που προκύπτουν, η ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Κύπρο και τους αγρότες μας. Η δυσκολία στην πρόσβαση των αγροτών σε ρευστότητα, στην διάθεση των γεωργοκτηνοτροφικών τους προϊόντων αλλά και στη διασφάλιση των τιμών, έρχονται να προστεθούν στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στην Κύπρο. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, αλλά και της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού, της αστυφιλίας, του μικροτεμαχισμού του κλήρου και της αδυναμίας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΔΗ.ΠΑ έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με προτάσεις και εισηγήσεις. Το πακέτο αυτό, εστιάζει στην προώθηση του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, με ταυτόχρονη ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο, στην παροχή κινήτρων για ώθηση περισσότερων νέων προς τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και στην έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.

 

Προτάσεις και Εισηγήσεις ΔΗ.ΠΑ για την Αγροτική Πολιτική

Εισηγούμαστε την εφαρμογή του θεσμού της «Κάρτας του Αγρότη»

Καθίσταται ολοένα και δυσχερέστερη η πρόσβαση των γεωργών σε χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών δανείων, γι’ αυτό και χρειάζεται ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γεωργών σε εύκολη και γρήγορη ρευστότητα.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω εργαλείων, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να προσφέρουν χρηματοδότηση με πιο ελκυστικά επιτόκια, απαιτώντας λιγότερες ή καθόλου εξασφαλίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η κάρτα αυτή θα διατίθεται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες στους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους, νομικά , φυσικά πρόσωπα, ομάδες & οργανώσεις παραγωγών ), οι οποίοι είναι δικαιούχοι επιδοτήσεων από Μέτρα Άμεσων Πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), εφόσον το επιθυμούν.

Με άλλα λόγια, σκοπός της πρότασης είναι οι τράπεζες να καταβάλλουν υπό μορφή δανεισμού το ποσό που δικαιούνται οι γεωργοί ως επιδοτήσεις, έχοντας ως «εγγύηση» τις επιδοτήσεις που έχει να λαμβάνει ο δικαιούχος από τον ΚΟΑΠ, οι οποίες θεμελιώνονται με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Με την πρόταση αυτή, ο αγρότης – κάτοχος και χρήστης της «Κάρτας του Αγρότη» θα μπορεί, πριν ακόμα εισπράξει την επιδότηση – η οποία λαμβάνεται περίπου 10 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης στον ΚΟΑΠ:

 • Να κάνει αγορές από επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα που σχετίζονται με την κάλυψη των γεωργικών αναγκών των παραγωγών (αγροεφόδια αναλώσιμα, όπως σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, πρόσθετα ζωοτροφών, καύσιμα κίνησης ελκυστήρων, αγροτικό ρεύμα, ανταλλακτικά – συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων).
 • Να κάνει ανάληψη μετρητών μέχρι ποσοστού 10% του πιστωτικού ορίου του συνδεδεμένου με την κάρτα λογαριασμού, κατά τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε χορηγηθέντος πιστωτικού ορίου.
 • Να έχει πιστωτικό όριο, το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του ποσού που του είχε καταβληθεί κατά το προηγούμενο έτος (ή 80% του μέσου όρου που προκύπτει από ιστορικό δεδομένων των πληρωμών προηγούμενων χρόνων). Η διάρκεια του πιστωτικού ορίου θα λήγει με την πίστωση της επιδότησης, η οποία και θα εξοφλεί την χρηματοδότηση. Μετά την εξόφληση της εκάστοτε χρηματοδότησης δίνεται η δυνατότητα χορήγησης νέου πιστωτικού ορίου από την ίδια ή άλλη συνεργαζόμενη τράπεζα επιλογής του αγρότη – δικαιούχου.

Με την ίδια ακριβώς λογική, θα μπορεί να εφαρμόζεται η «Κάρτα του Αγρότη» και για τη συμμετοχή των αγροτών στα επενδυτικά & διάφορα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Μέτρων των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, το πιστωτικό όριο κάθε αγρότη θα μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό 80% της εγκεκριμένης επιδότησης της επένδυσης, με την προσκόμιση της επιστολής έγκρισης από τον ΚΟΑΠ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την χρηματοδότηση / πραγματοποίηση των εν λόγω δράσεων / επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, εισηγούμαστε και τα ακόλουθα:

1. Την άμεση προκήρυξη των Μέτρων για Επενδύσεις & Μεταποίηση στην Γεωργοκτηνοτροφία και της Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών και την αύξηση του ποσού της Α’ δόσης στο 80% του συνολικού ποσού, για έναρξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

2. Την παραχώρηση κινήτρων (φορολογικά, πολεοδομικά) για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές και ορεινές περιοχές, με την δημιουργία εναλλακτικών και συμπληρωματικών εισοδημάτων στους αγρότες, αλλά και στους κατοίκους της υπαίθρου, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες διατήρησης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και ανάπτυξη του οικονομικού και κοινωνικού τους ιστού.

3. Την ενθάρρυνση των επενδύσεων για αναδιάρθρωση του Κλάδου Αιγοπροβατοτροφίας, καθώς επίσης και αύξηση της παραγωγής αιγινού και πρόβειου γάλακτος μετά και την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ. Λόγω της σημασίας που κατέχει το αιγοπρόβειο γάλα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του χαλλουμιού, η βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος καθίσταται απαραίτητη.

4. Την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον Κλάδο της Αγελαδοτροφίας / Χοιροτροφίας, σχετικά με την κατασκευή των κατάλληλων υποδομών για επεξεργασία των αποβλήτων, αποθήκευση και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης. Πέρα από την συνεισφορά στην ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών λυμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, επιτυγχάνεται μείωση της οχληρίας που προκαλείται στους κατοίκους γειτνιαζουσών περιοχών και διερχομένους.

5. Την ενθάρρυνση και στήριξη των μελισσοκόμων μας να αναλάβουν δράσεις, προσβλέποντας στην βελτίωση της ευρωστίας των μελισσοσμηνών και στην συνέχιση της παροχής υπηρεσιών επικονίασης σε καλλιέργειες και φυσική βλάστηση. Ο Κλάδος της μελισσοκομίας διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της γεωργικής παραγωγής. Η μελισσοκομία, αποτελεί σημαντικό μέρος της γεωργικής δραστηριότητας και χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο παλιούς και σπουδαίους κλάδους της γεωργικής παραγωγής της Κύπρου.

6. Την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να συνδράμουν στη μείωση της ανεργίας. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές πραγματικότητες και να απαντά στις ιδιαίτερες προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό που δέχεται ο γεωργικός τομέας. Χρειάζεται να επεκταθεί και σε πεδία, πέραν της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και να εμπλουτίσει τις ικανότητες των διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων με διοικητικές και οικονομικές γνώσεις, με γνώσεις μάρκετινγκ, καθώς και γνώσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.

7. Την αποκέντρωση υπηρεσιών με ταυτόχρονη εφαρμογή ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των διαδικασιών για σύντομες αποφάσεις που αφορούν τον απλό πολίτη. Η αποκέντρωση δεν αφορά μόνο στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων, αλλά πρόκειται για γενική αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των άλλων βαθμίδων δημόσιας διοίκησης προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού.

8. Την διασφάλιση της ταυτότητας και μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων σημαίνει κατ’ επέκταση την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής και κατανάλωσης.

9. Την ανασυγκρότηση του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και η αναδιάταξή του ως βασικού τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας υπηρετεί τον στόχο για αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου και στήριξης του αγροτικού κόσμου.

10. Την σύνδεση της τουριστικής βιομηχανίας και του κλίματος, με την αγροτική παραγωγή που μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων και στην ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικού προορισμού.

11. Την προώθηση των προγραμμάτων αγροτουρισμού, ώστε να αποτελέσουν εναλλακτική μορφή τουρισμού, ιδιαίτερα πολύτιμη για την ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης στις διεθνείς αγορές.

12. Την υιοθέτηση μέτρων για προστασία της αγροτικής γης και την προώθηση κινήτρων αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων των αγροτικών περιοχών μας.

13. Την αναβάθμιση των υποδομών με τη δημιουργία περιφερειακών νοσοκομείων ή κοινοτικών ιατρείων για παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής φροντίδας, την επέκταση κινητών μονάδων του ΚΕΠ και του ΚΟΑΠ, την κατασκευή των αυτοκινητόδρομων (Κοκκινοτριμιθιάς – Ευρύχου, Κλήρου – Παλαιχωρίου, Παλώδια – Σαϊττάς, Πόλις Χρυσοχούς), τη βελτίωση και αναβάθμιση κύριων οδικών αρτηριών που οδηγούν στις Ορεινές Κοινότητες, τα κίνητρα για ανακαίνιση ή επιδιόρθωση κατοικιών, την προώθηση σχεδίου διαχωρισμού οικοπέδων κρατικής γης για φτωχές οικογένειες και νεαρά ζευγάρια και βιοτεχνικών και κτηνοτροφικών περιοχών.

Η συμβολή των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των άλλων παραγωγών μας στη διασφάλιση της επάρκειας και της ασφάλειας των τροφίμων στην αγορά, λειτουργώντας κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, είναι καθοριστικής σημασίας.

Με τον μόχθο και τον κόπο τους, δικαιωματικά έχουν κερδίσει την εκτίμηση, τον σεβασμό, αλλά και τη θέλησή μας να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου, ο οποίος, αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, καταφέρνει, όχι μόνο να στέκεται όρθιος, αλλά να συνεισφέρει τα μέγιστα τόσο στην οικονομία του τόπου μας όσο και στην κοινωνία γενικότερα.

Οφείλουμε να τους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και ένα μεγάλο Ευχαριστώ!».

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.