βουλευτές

Λευκωσία

Χρίστος Χριστοδούλου

Γεννήθηκε στην Έγκωμη το 1973 και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Manchester, όπου και εργάστηκε.

Είναι συνιδρυτής και συνέταιρος στο γραφείο Simpraxis Architects.

Έχει ενεργή διαχρονική συμμετοχή στα κοινά. Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και Γενικός Ταμίας του ΕΤΕΚ.

Είναι μέλος στα ΔΣ του ΚΟΑΓ (Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης) και στις Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου και ΓΓ στο Σωματείο Ε.Ν ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ.

Εκπροσωπεί την Κύπρο στο Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Architects Council of Europe) και είναι μέλος στο RIBA (Royal Institute of British Architects).

Έχει πολλές επαγγελματικές διακρίσεις με πιο σημαντικό την βράβευση το 2019 με το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής. Έχει παρουσιάσει διαλέξεις κι έχει διδάξει σε Αρχιτεκτονικές Σχολές σε Πανεπιστήμια.

Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην 33ΜΚ και είναι Έφεδρος Υπολοχαγός Καταδρομών.

Έχει δυο παιδιά.

Χρίστος Χριστοδούλου

Αρχιτέκτονας (Αριστίνδην)

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.