βουλευτές

Λευκωσία

Άννα Κυπριανού

Η Άννα Κυπριανού είναι 30 ετών και κατάγεται από την επαρχία Λευκωσίας.

Νομικός στο επάγγελμα με ειδικότητα στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, καθώς επίσης και το αθλητικό δίκαιο.

Η Άννα ασχολείται συστηματικά με κοινωνικά θέματα.

Η ισότητα των φύλων, η ισομισθία, η καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης ή παρενόχλησης είναι ψηλά στις προτεραιότητές της.

Στόχος της η ισότητα, η διαφάνεια και η αξιοκρατία.

#ΑΝΝΑνέωση

Άννα Κυπριανού

Νομικός

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.