καινοτομία

Έρευνα και Καινοτομία

1. Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της Νέας Κύπρου που οραματιζόμαστε

2. Η στροφή της Κυπριακής Οικονομίας, σε μόνιμη και σταθερή βάση, στην ανάπτυξη προϋποθέτει την οικοδόμηση ενός νέου ψηφιακού και καινοτόμου μοντέλου

3. Αλλάζουμε την ζωή μας, κερδίζουμε το μέλλον

Ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Την αυτονομία στη δράση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Την υιοθέτηση των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών.

Προτείνουμε την ίδρυση Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας, με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά κυρίως τη σύνδεση της έρευνας με τους παραγωγικούς τομείς, όπως είναι η βιομηχανία, η γεωργία, η υγεία, ο τουρισμός, η ναυτιλία κ.α.

Ζωτικής σημασίας βραχιώνας για ώθηση της ανάπτυξης και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας είναι, φυσικά, ο εκσυγχρονισμός των δομών του κράτους. Για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. το κράτος οφείλει να καταστεί καινοτόμο και να εφαρμόσει δράσεις και πρακτικές, οι οποίες θα αυξήσουν το ποσοστό εξυπηρέτησης και αυτό-εξυπηρέτησης των πολιτών από τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, το διοικητικό κόστος και τις δαιδαλώδεις διαδικασίες.

Η επένδυση στην καινοτομία, την έρευνα και την ψηφιοποίηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Επενδύοντας σήμερα στην έρευνα και την καινοτομία, θέτουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο αύριο.

αποστολή & αξίες

Μαζί κάνουμε τη διαφορά.

Η Αποστολή & Οι Αξίες Μας!

Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πάντα ποιοι είμαστε, την αποστολή και τις αξίες που εκπροσωπεύουμε!

Ισχυρή Οικονομία και Σταθερότητα

Ήρθε η ώρα να μετασχηματίσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο σ’ ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό...

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία

Προστάτεψε το περιβάλλον, προστάτεψε το μέλλον σου! Το ανθρώπινο είδος για να μπορέσει να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον οφείλει...

Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας

Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της Νέας Κύπρου που οραματιζόμαστε...

Εθνική Υπόθεση

Το κυπριακό βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Το σημερινό στάτους κβο είναι απαράδεκτο και ασφαλώς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτό. Κάποιοι, ίσως να έχουν βολευτεί...

Δημόσια Υγεία

Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας πρέπει να εξυπηρετεί, να στηρίζει και να υπηρετεί πρωτίστως τα μεσαία και χαμηλά στρώματα του λαού μας, προσφέροντας τους...

Κράτος Δικαίου

Θέλουμε ένα Κράτος επιτελικό, με όραμα για το μέλλον, που με ευέλικτους μηχανισμούς, να βοηθά έμπρακτα και να αναδεικνύει τις παραγωγικές δυνάμεις του...

Μετανάστευση

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, με πολλαπλές διαστάσεις. Απαιτεί μια συνολική και συνεκτική διαχείριση, η οποία θα περιλαμβάνει τη διαφύλαξη...

Παιδεία

Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον. Σκοπός μας δεν είναι μόνο να διαμορφώσουμε παιδιά που θα έχουν πρόσβαση και κατοχή της...

Άμυνα

Η αμυντική στρατηγική μιας χώρας είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο στη βάση του οποίου κτίζουμε την άμυνα. Σίγουρα, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η αποστολή της ΕΦ έχει...

Ευημερία Των Ζώων

Καθήκον και υποχρέωση είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και τις νέες γενιές, έτσι ώστε να αναλάβουν ευθύνες απέναντι σε κάθε ζωντανό πλάσμα του πλανήτη μας...

Ευάλωτες Ομάδες

Ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε κοινωνία αφορά όλους σχεδόν τους πολίτες. Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος πρόνοιας...

Ναρκωτικά & Εξάρτηση

Η μάστιγα των ναρκωτικών κτυπά κατά κύριο λόγο τους νέους μας. Παρόλο που το πρόβλημα έχει οξυνθεί κατά τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών...

Πολιτισμός

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε και λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από την διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών...

Αθλητισμός

Στη σύγχρονη και απαιτητική κοινωνία που ζούμε, ο αθλητισμός συνιστά αναγκαίο μέσο για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Στρατηγική επιδίωξη μας είναι...

Ενέργεια

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας κομβικό σημείο. Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου...

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.