πολιτισμός

Πολιτισμός

Για την Κύπρο ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και επιβίωσης.

Η κυπριακή κοινωνία, σήμερα έχει ανάγκη από πολιτιστικές αξίες και αρχές που θα δίνουν όραμα, περιεχόμενο, προοπτική και κατεύθυνση για το μέλλον.

Η στήριξη του πολιτισμού και της Τέχνης, καθώς και η ανάδειξη της πλούσιας αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου μας, πρέπει να είναι στις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας διαχρονικά.

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε και λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από την διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών αξιών και αρχών που δίνουν όραμα, περιεχόμενο και προοπτική.

Η Πολιτεία οφείλει, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδίων φορέων, να αρχίσει τη συζήτηση για την εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδιασμού στήριξης του πολιτισμού, ώστε με στοχευμένα μέτρα να τεθούν γερές βάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι φορείς του πολιτισμού.

Πέραν της ανάγκης για στήριξη του πολιτισμού από εθνικούς πόρους, ο πολιτισμός είναι ο φτωχός συγγενής και στα θέματα αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η διάσταση του πολιτισμού έχει ενσωματωθεί σε διαφορετικές στρατηγικές και πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ. Η πολιτεία πρέπει να ενδιατρίψει σε αυτόν τον τομέα, αξιοποιώντας κάθε μέσο για απορρόφηση όσον το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων προς την κατεύθυνση αυτή. 

Η ορθολογική διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μπορεί να εξασφαλίσει πολυεπίπεδες αναπτυξιακές δυνατότητες –κυρίως με τη δημιουργία θέσεων εργασίας–, να διαμορφώσει μια κοινωνία δημιουργική και καινοτόμο, να προσφέρει ευκαιρίες για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

 

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

αποστολή & αξίες

Μαζί κάνουμε τη διαφορά.

Η Αποστολή & Οι Αξίες Μας!

Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πάντα ποιοι είμαστε, την αποστολή και τις αξίες που εκπροσωπεύουμε!

Ισχυρή Οικονομία και Σταθερότητα

Ήρθε η ώρα να μετασχηματίσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο σ’ ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό...

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία

Προστάτεψε το περιβάλλον, προστάτεψε το μέλλον σου! Το ανθρώπινο είδος για να μπορέσει να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον οφείλει...

Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας

Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της Νέας Κύπρου που οραματιζόμαστε...

Εθνική Υπόθεση

Το κυπριακό βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Το σημερινό στάτους κβο είναι απαράδεκτο και ασφαλώς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτό. Κάποιοι, ίσως να έχουν βολευτεί...

Δημόσια Υγεία

Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας πρέπει να εξυπηρετεί, να στηρίζει και να υπηρετεί πρωτίστως τα μεσαία και χαμηλά στρώματα του λαού μας, προσφέροντας τους...

Κράτος Δικαίου

Θέλουμε ένα Κράτος επιτελικό, με όραμα για το μέλλον, που με ευέλικτους μηχανισμούς, να βοηθά έμπρακτα και να αναδεικνύει τις παραγωγικές δυνάμεις του...

Μετανάστευση

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, με πολλαπλές διαστάσεις. Απαιτεί μια συνολική και συνεκτική διαχείριση, η οποία θα περιλαμβάνει τη διαφύλαξη...

Παιδεία

Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον. Σκοπός μας δεν είναι μόνο να διαμορφώσουμε παιδιά που θα έχουν πρόσβαση και κατοχή της...

Άμυνα

Η αμυντική στρατηγική μιας χώρας είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο στη βάση του οποίου κτίζουμε την άμυνα. Σίγουρα, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η αποστολή της ΕΦ...

Ευημερία Των Ζώων

Καθήκον και υποχρέωση είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και τις νέες γενιές, έτσι ώστε να αναλάβουν ευθύνες απέναντι σε κάθε ζωντανό πλάσμα του πλανήτη μας...

Ευάλωτες Ομάδες

Ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε κοινωνία αφορά όλους σχεδόν τους πολίτες. Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος πρόνοιας...

Ναρκωτικά & Εξάρτηση

Η μάστιγα των ναρκωτικών κτυπά κατά κύριο λόγο τους νέους μας. Παρόλο που το πρόβλημα έχει οξυνθεί κατά τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών...

Πολιτισμός

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε και λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από την διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών...

Αθλητισμός

Στη σύγχρονη και απαιτητική κοινωνία που ζούμε, ο αθλητισμός συνιστά αναγκαίο μέσο για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Στρατηγική επιδίωξη μας είναι...

Ενέργεια

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας κομβικό σημείο. Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου...

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.