ευάλωτες

Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού

Η διατήρηση και η περαιτέρω διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου του κράτους και η εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής δικαιοσύνης, σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των βασικών ανθρώπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών και της φιλοσοφίας μας.

Ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε κοινωνία αφορά όλους σχεδόν τους πολίτες. Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος πρόνοιας, το καθιστούν υποστασιακή προϋπόθεση ενός σύγχρονου κράτους.

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Κράτους Πρόνοιας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης και ενδυνάμωσης των δομών των κρατικών υπηρεσιών, την εκπαίδευση και εξειδίκευση των εργαζομένων για τον τρόπο μεταχείρισης περιπτώσεων με ιδιαιτερότητες, και φυσικά με την αύξηση των κοινωνικών παροχών, στη βάση στοχευμένων στόχων και κριτηρίων.

Δυστυχώς, η εισαγωγή του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος δεν μπορεί να καλύψει όλο το εύρος των κοινωνικών αναγκών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Για να μπορεί ένα κράτος να λέγεται πως είναι σύγχρονο θα πρέπει οι υπηρεσίες πρόνοιας να έχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνονται με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού.

Βασική στόχευση της πολιτικής αυτής είναι:

  • η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,η αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία και η ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία,
  • η στήριξη της τρίτης ηλικίας,
  • η ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και της προστασίας των παιδιών
  • στήριξη των πολύτεκνων και των μονογονικών οικογενειών,
  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης και γενικά η μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας,
  • η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής.

αποστολή & αξίες

Μαζί κάνουμε τη διαφορά.

Η Αποστολή & Οι Αξίες Μας!

Σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πάντα ποιοι είμαστε, την αποστολή και τις αξίες που εκπροσωπεύουμε!

Ισχυρή Οικονομία και Σταθερότητα

Ήρθε η ώρα να μετασχηματίσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο σ’ ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό...

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία

Προστάτεψε το περιβάλλον, προστάτεψε το μέλλον σου! Το ανθρώπινο είδος για να μπορέσει να επιβιώσει στο εγγύς μέλλον οφείλει...

Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας

Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της Νέας Κύπρου που οραματιζόμαστε...

Εθνική Υπόθεση

Το κυπριακό βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Το σημερινό στάτους κβο είναι απαράδεκτο και ασφαλώς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτό. Κάποιοι, ίσως να έχουν βολευτεί...

Δημόσια Υγεία

Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας πρέπει να εξυπηρετεί, να στηρίζει και να υπηρετεί πρωτίστως τα μεσαία και χαμηλά στρώματα του λαού μας, προσφέροντας τους...

Κράτος Δικαίου

Θέλουμε ένα Κράτος επιτελικό, με όραμα για το μέλλον, που με ευέλικτους μηχανισμούς, να βοηθά έμπρακτα και να αναδεικνύει τις παραγωγικές δυνάμεις του...

Μετανάστευση

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, με πολλαπλές διαστάσεις. Απαιτεί μια συνολική και συνεκτική διαχείριση, η οποία θα περιλαμβάνει τη διαφύλαξη...

Παιδεία

Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον. Σκοπός μας δεν είναι μόνο να διαμορφώσουμε παιδιά που θα έχουν πρόσβαση και κατοχή της...

Άμυνα

Η αμυντική στρατηγική μιας χώρας είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο στη βάση του οποίου κτίζουμε την άμυνα. Σίγουρα, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η αποστολή της ΕΦ...

Ευημερία Των Ζώων

Καθήκον και υποχρέωση είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και τις νέες γενιές, έτσι ώστε να αναλάβουν ευθύνες απέναντι σε κάθε ζωντανό πλάσμα του πλανήτη μας...

Ευάλωτες Ομάδες

Ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε κοινωνία αφορά όλους σχεδόν τους πολίτες. Οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος πρόνοιας...

Ναρκωτικά & Εξάρτηση

Η μάστιγα των ναρκωτικών κτυπά κατά κύριο λόγο τους νέους μας. Παρόλο που το πρόβλημα έχει οξυνθεί κατά τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών...

Πολιτισμός

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε και λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από την διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών...

Αθλητισμός

Στη σύγχρονη και απαιτητική κοινωνία που ζούμε, ο αθλητισμός συνιστά αναγκαίο μέσο για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Στρατηγική επιδίωξη μας είναι...

Ενέργεια

Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας κομβικό σημείο. Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου...

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.