Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Areas Filter
1
ΒΑΣΟΣ (36)
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
ΒΑΣΟΣ (35)
ΣΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
2
ΒΑΣΟΣ (37)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ
3
ΒΑΣΟΣ (1)
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
4
ΒΑΣΟΣ (38)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ
5
ΒΑΣΟΣ (39)
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
6
ΒΑΣΟΣ (40)
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

Υποψήφιοι Σχολικοί Έφοροι: ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Areas Filter
1
ΒΑΣΟΣ (37)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.