Untitled design - 2024-05-24T042958.045
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ
Αγαπητοί συνδημότεs και συνδημότισσεs, Ονομάζομαι Τzιοβάνηs Χριστοδούr1ου, γεννήθηκα και μεγάr1ωσα στη Βορόκr1ινη όπου δημιούργησα και την οικογένειά μου. Είμαι πατέραs τριών παιδιών. Από νωρίs ασχοr1ήθηκα με τα κοινά καθώs αγαπώ τον τόπο μου, ενώ παράr1r1ηr1α τα τεr1ευταία 7,5 χρόνια υπηρέτησα την Βορόκr1ινη από τη θέση του μέr1ους του Κοινοτικού Συμβουr1ίου. Επαναδιεκδικώ μια Θέση στο Δημοτικό Συμβούr1ιο, ω φυσικό επακόr1ουθο τηs πορείαs που είχα όr1α αυτά τα χρόνια, με σκr1ηρή δουr1ειά και προσήr1ωση για ένα καr1ύτερο αύριο στο Δήμο μαs. Πάντοτε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουι1ίου συμμετείχα στην επίr1υση προβr1ημάτων τηs κοινότηταs προς όφεr1οs των δημοτών. Αφιέρωσα αποκr1ειστικά από το χρόνο μου για να είμαι κοντά στους συνδημότεs μαs, να αφουγκράζομαι για τυχόν ανησυχίεs και εκκρεμότητεs που πιθανόν να αντι μετωπ ίzουν. Συμμετείχα ανεr1r1ιπώs σε εκδηr1ώσειs ω5 εκπρόσωποs του Κοινοτικού Συμβουr1ίου. ‘Οραμά μου, να υπηρετήσω του συνδημότεs μου, συμβάr1r1ονταs στη διαμόρφωση ενόs καr1ύτερου ανθρώπινου και βιώσιμου περιβάr1r1οντοs, μέσα από τι νέεs συνθήκεs που διαμορφώνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη δημιουργία του διαμερίσματοs τηs Βορόκι1ινης. Σαs καr1ώ όπωs με τιμήσετε με τη ψήφο σα στις 09/06/2024 δίνονταs μου την ευκαιρία να συνεχίσω να προσφέρω στη Κοινότητά μαs.

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.