ΒΑΣΟΣ (24)
ΠΑΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κωνσταντίνος Παύλου γεννήθηκε το 1993 στη Λεμεσό. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με σπουδές στην επιστήμη του αθλητισμού καθώς και πλούσια  εθελοντική και κοινωνική δράση. Στην προσπάθειά του να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινότητας, στοχεύει στην ακρόαση των πολιτών, επιδεικνύοντας ικανότητες στην επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων.

Ενημερώσου για τις τελευταίες εξελίξεις.